Tilføjelse af enheden til MusicCast-netværket

Følg proceduren nedenfor for at tilføje enheden til MusicCast-netværket. Du kan også konfigurere enhedens trådløse netværksindstillinger på samme tid.

  1. Start "MusicCast Controller"-applikationen på din mobile enhed og tap på "Setup".
  1. Betjen "MusicCast Controller"-applikationen ved at følge instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK
  • Hvis du konfigurerer enhedens trådløse netværksindstillinger med denne metode, vil SSID'et og sikkerhedsnøglen til din trådløse LAN-router (adgangspunkt) blive nødvendig.
  • Hvis du tilføjer en anden eller senere MusicCast-kompatible enhed, skal du tappe på "Settings" og derefter på "Add New Device" i "MusicCast Controller"-applikationen.
  • Når du tilføjer enheden til MusicCast-netværket, lyser den trådløse LAN-indikator af og til på frontdisplayet, selv hvis der anvendes en kablet tilslutning.