Ställa in användningen för ekoläge

Minskar enhetens strömförbrukning genom att sätta eco-läget. Om denna funktion är satt till ”On” se till att starta om enheten. Nya inställningar tar effekt efter en omstart.

Setup-menyn

System” > ”ECO” > ”ECO Mode

Inställningar

Off

Inaktiverar ECO-läget.

On

Aktiverar ECO-läget.

Frontpanelens display kan bli mörk.

OBS!
  • Ställ in ”ECO Mode” på ”Off” om du vill kunna lyssna på ljud på höga nivåer.