Indstilling af brug af øko-tilstanden

Du kan reducere enhedens strømforbrug ved at indstille øko-tilstanden. Hvis denne funktion indstilles til "On", skal du sørge for at genstarte enheden. Den nye indstilling bliver effektiv efter en genstart.

Opsætningsmenu

"System" > "ECO" > "ECO Mode"

Indstillinger

Off

Deaktiverer øko-funktionen.

On

Aktiverer øko-funktionen.

Frontdisplayet bliver muligvis mørkt.

BEMÆRK
  • Hvis du vil afspille lyd ved høj lydstyrke, skal du indstille "ECO Mode" til "Off".