Forløb af højttalerkonfigurationerne

Inden brug af enheden skal du justere højttalerindstillingerne som fx lydstyrkebalance og akustiske parametre. Med den medfølgende YPAO-mikrofon detekterer enheden højttalertilslutninger og måler afstandene fra dem til din(e) lytteposition(er), som er måleposition(er). Derefter optimerer enheden automatisk højttalerindstillingerne som fx lydstyrkebalance og akustiske parametre. (YPAO: Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)

BEMÆRK
 • Under måleprocessen udsendes der testtoner ved høj lydstyrke. Du kan ikke justere lydstyrken.
 • Under måleprocessen skal du forblive i et hjørne bag i rummet og bemærke det følgende for nøjagtig måling.
 • Sørg for at rummet er så stille som muligt.
 • Bloker ikke lyd mellem højttalerne og YPAO-mikrofonen.
 • Tilslut ikke hovedtelefoner.
 1. Vælg enhedens indstillinger for højttalerimpedans efter behov.
 1. Konfigurer de tilsvarende højttalerindstillinger.
 1. Indstil lydstyrken på subwooferen til halv. Hvis krydsfrekvensen kan justeres, skal du indstille den til maksimum.
 1. Placér YPAO-mikrofonen på din lytteposition (samme højde som dine ører).
 • Vi anbefaler, at du anvender en trefod som en mikrofonholder og justerer lyttepositionen (samme højde som dine ører). Du kan bruge skruerne på trefoden til at holde mikrofonen på plads.
 1. Tilslut YPAO-mikrofonen til YPAO-stikket.
 • Følgende skærmbillede vises på tv’et.
 • Hvis du ønsker at aktivere et element under "Measuring option" skal du vælge elementet og markere dets felt.
 1. Start målingen i overensstemmelse med vejledningen, som vises på skærmen.
 • Følgende skærmbillede vises på tv’et, når målingen er færdig.

a

Advarselsmeddelelse (hvis tilgængelig)

 1. Vælg "Save" for anvende måleresultaterne til højttalerindstillingerne.
 1. Fjern YPAO-mikrofonen fra enheden.
 • Optimeringen af højttalerindstillingerne er nu fuldført.
OBS!
 • YPAO-mikrofonen er følsom over for varme, så du skal undgå at placere den et sted, hvor den kan udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer (f.eks. oven på AV-udstyr).
BEMÆRK
 • Der vises muligvis en fejlmeddelelse under målingen.
 • "YPAO Volume" i menuen "Option" aktiveres automatisk efter YPAO måling. Derefter justeres høj- og lavfrekvensniveauerne automatisk i overensstemmelse med lydstyrken, så du kan nyde naturlige lyde selv ved lav lydstyrke.
 • Hvis de højttalerindstillinger, du har konfigureret manuelt, ikke er egnede, skal du kassere de manuelle indstillinger og genindlæse de tidligere YPAO-justeringer.
 • For at afbryde operationen, afbryd YPAO-mikrofonen, før måling startes.
 • YPAO-multimålingsfunktionen kan ikke aktiveres med trådløse højttalere.