Flöde för högtalarkonfigureringar

Innan du använder enheten, justera högtalarinställningar så som volymbalans och akustiska parametrar. Med medföljande YPAO-mikrofon, känner enheten av högtalaranslutningar och mäter avstånd från dem till din(a) lyssningsplats(er) som är mätplats(er). Och sedan justerar enheten automatiskt högtalarinställningar så som volymbalans och akustiska parametrar. (YPAO: Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)

OBS!
 • Under mätningen går testtonerna ut på hög volym. Du kan inte justera volymen.
 • Under mätningsförfarande, stå i ett bakre hörn i rummet och observera följande för noggrann mätning.
 • Se till att det är så tyst som möjligt i rummet.
 • Blockera inte ljud mellan högtalare och YPAO-mikrofonen.
 • Anslut inte hörlurar.
 1. Välj enhetens högtalarimpedansinställningar vid behov.
 1. Konfigurera motsvarande högtalarinställningar.
 1. Ange subwooferns volym till halva. Om övergångsfrekvensen är justerbar ställer du in den på maxläget.
 1. Placera YPAO-mikrofonen i öronhöjd på lyssningsplatsen (i samma höjd som dina öron kommer att befinna sig).
 • Vi rekommenderar att du använder ett stativ för att hålla uppe mikrofonen och du justerar din lyssningsposition (samma höjd som dina öron). Du kan använda stativskruvarna för att stabilisera mikrofonen.
 1. Anslut YPAO mikrofonen till YPAO-jacket.
 • Följande bild visas på TV:n.
 • Om du vill aktivera en post under ”Measuring option”, välj posten och markera dess ruta.
 1. Enligt vägledningen som visas på skärmen, starta mätningen.
 • Följande skärm visas på TV:n när mätningen är slutförd.

a

Varningsmeddelande (om det är tillgängligt)

 1. Välj ”Save” för att applicera mätresultaten till högtalarinställningarna.
 1. Koppla ur YPAO-mikrofonen från receivern.
 • Optimeringen av högtalarinställningarna är nu färdig.
MEDDELANDE
 • Eftersom YPAO-mikrofonen är känslig för värme ska den inte placeras någonstans den kan utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer (till exempel ovanpå AV-utrustning).
OBS!
 • Ett felmeddelande kan visas under mätningen.
 • YPAO Volume” i ”Option”-menyn aktiveras automatiskt efter YPAO-mätningen. Sedan justeras de hög- och lågfrekventa nivåerna automatiskt beroende på volymen, så att du kan njuta av naturliga ljud även vid låg volym.
 • Om högtalarinställningarna du har konfigurerat manuellt inte är lämpliga kan du kassera de manuella inställningarna och återladda tidigare YPAO-justeringar.
 • För att avbryta operationen, koppla loss YPAO-mikrofonen innan mätningen startas.
 • YPAO-multimätningsalternativ kan inte aktiveras med trådlösa högtalare.