Vælger layout af surroundhøjttalere

Vælger surroundhøjttalerlayout, når surroundhøjttalere anvendes. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når "Surround" er indstillet til "None".

Opsætningsmenu

"Speaker" > "Configuration" > "Surround" > "Layout"

Indstillinger

Rear

Surroundhøjttalerne er anbragt bagerst i rummet.

Front

Surroundhøjttalerne er anbragt forrest i rummet.

Virtual CINEMA FRONT virker i dette tilfælde.