Stille inn oppsett for surround-høyttalere

Velger et surround-høyttaleroppsett når surround-høyttalere brukes. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når “Surround” er satt til “None”.

Setup-menyen

Speaker” > “Configuration” > “Surround” > “Layout

Innstillinger

Rear

Surround-høyttalere er plassert bak i rommet.

Front

Surround-høyttalere er plassert foran i rommet.

Virtual CINEMA FRONT er i bruk i dette tilfellet.