Slå strømmen til/på standby for hver enkelt zone

Skifter strømmen for zonen, så den betjenes mellem til og fra (standby).

Frontdisplaymenu

"Zone Power" > (zone)

Indstillinger

Off

Slukker for zonen.

On

Tænder for zonen.