Sätta strömmen till på/standby för varje zon

Växla strömmen för zonen mellan på och av (standby).

Front display meny

Zone Power” > (zon)

Inställningar

Off

Stänger av zonen.

On

Sätter på zonen.