Stille inn bruk av ECO-modus

Reduserer apparatets strømforbruk ved å sette ECO-modus på. Hvis denne funksjonen er satt til “On”, sørg for å starte apparatet på nytt. Ny innstilling aktiveres når apparatet starter på nytt.

Setup-menyen

System” > “ECO” > “ECO Mode

Innstillinger

Off

Deaktiverer ECO-modus.

On

Aktiverer ECO-modus.

Frontdisplayet kan bli mørkt.

MERK
  • Hvis du vil spille lyd på høyt volum, sett “ECO Mode” til “Off”.