Instellen van het gebruik van de eco-modus

Vermindert het stroomverbruik van het toestel door de eco-modus in te schakelen. Als deze functie is ingesteld op “On”, moet u het toestel opnieuw opstarten. De nieuwe instelling treedt in werking nadat het toestel opnieuw is opgestart.

Instelmenu (Setup)

System” > “ECO” > “ECO Mode

Instellingen

Off

Schakelt de eco-modus uit.

On

Schakelt de eco-modus in.

Het display op het voorpaneel kan donker worden.

OPMERKING
  • Als u audio met een hoog volume wilt afspelen, stelt u “ECO Mode” in op “Off”.