Stille inn høyttalerimpedansen

Stiller inn apparatets innstillinger for høyttalerimpedans avhengig av impedansen på de tilkoblede høyttalerne.

Setup-menyen

Speaker” > “Speaker Impedance

Innstillinger

6Ω MIN

For 6-ohms eller høyere høyttalere.

Du kan også koble til 4-ohms høyttalere som fronthøyttalere.

8Ω MIN

For 8-ohms eller høyere høyttalere.