De luidsprekerimpedantie instellen

Stelt de instellingen van de luidsprekerimpedantie van het toestel in overeenkomstig de impedantie van de aangesloten luidsprekers.

Instelmenu (Setup)

Speaker” > “Speaker Impedance

Instellingen

6Ω MIN

Voor luidsprekers van 6 Ohm of hoger.

U kunt ook luidsprekers van 4 Ohm gebruiken als voorluidsprekers.

8Ω MIN

Voor luidsprekers van 8 Ohm of hoger.