Basisbediening van het menu op het display op het voorpaneel

Voer de volgende basisprocedure uit om het menu “Front Display” te bedienen. Bedien dit menu op het display op het voorpaneel met de bedieningsorganen op het voorpaneel.

  1. Tik op MENU (CONNECT) op het voorpaneel.
  1. Selecteer een item met SELECT/ENTER.
  1. Selecteer een instelling.
  1. Tik op MENU (CONNECT).
  • Hiermee zijn de instellingen voltooid.
OPMERKING
  • Raak in het menu “Front DisplayRETURN op het voorpaneel aan om de handeling the annuleren of het vorige ,menu te tonen.