Grundläggande hantering av front display menyn

Utför följande grundläggande förfarande för att hantera ”Front Display”-menyn. Manövrera denna meny som visas på frontpanelens display med frontpanelen.

  1. Peka på MENU (CONNECT) på frontpanelen.
  1. Välj en post genom att använda SELECT/ENTER.
  1. Välj en inställning.
  1. Peka på MENU (CONNECT).
  • Detta avslutar inställningarna.
OBS!
  • I menyn ”Front Display”, tryck på RETURN på frontpanelen för att avbryta operationen eller för att visa föregående meny.