Ohjelmalähteen ja suosikkiasetusten valitseminen yhdellä painikkeella (SCENE)

SCENE-toiminto sallii tulolähteen ja asetusten, jotka on tallennettu vastaavaan sceneen, valitsemisen yhdellä kosketuksella. Asetukset, jotka voidaan tallentaa, ovat seuraavat.

[Hakutunniste]#Q04 SCENE

 • HDMI Control
 • Input
 • Registered Content
 • Dimmer
 • Mode
 • Sound
 • Surround
 • Volume
 • Lipsync
 • Speaker Setup
 • Zone Interlock