Äänikentän tehostetason säätö

Säätää ääniohjelman tehostetason äänikenttätehosteen vahvistamiseksi tai vähentämiseksi.

Valitse ääniohjelma ja paina ENTER säätämistä varten.

SETUP-valikko

Sound” > ”DSP Parameter” > (ääniohjelma)

Säätöalue

Asetuskohta

Toiminto

Asetukset

DSP Level

Säätää ääniohjelman tehostetason (vahvistaa tai vähentää äänikenttätehostetta).

-6 dB - +3 dB

Initial Delay

Säätää suoran äänen ja tehosteäänikentän välistä viivettä. Korkeampi arvo viivästyttää äänikentän muodostusta, ja matalampi arvo nopeuttaa sitä.

Tehosteäänikenttä luodaan etuosaan.

1 ms - 99 ms

Room Size

Säätää tehosteäänikentän leveysvaikutelmaa. Korkeampi arvo vahvistaa leveystehostetta, ja matalampi arvo pienentää sitä.

Tehosteäänikenttä luodaan etuosaan.

0,1-2,0

Liveness

Säätää tehosteäänikentän hukkaa. Korkeampi arvo vahvistaa heijastusominaisuutta, ja matalampi arvo heikentää sitä.

Tehosteäänikenttä luodaan etuosaan.

0-10

Reverb Time

Säätää kaiuntaäänen häviämisajan.

Korkeampi arvo rikastaa kaiuntaääntä, ja matalampi tuottaa selkeän äänen.

1,0 s - 5,0 s

Reverb Delay

Säätää suoran äänen ja kaiuntaäänen välistä viivettä. Korkeampi arvo viivästyttää kaiuntaäänen muodostusta, ja matalampi arvo nopeuttaa sitä.

0 ms - 250 ms

Reverb Level

Säätää kaiuntaäänen äänenvoimakkuutta.

Korkeampi arvo vahvistaa kaiuntaääntä, ja matalampi arvo heikentää sitä.

0%-100%

Surround Initial Delay

Säätää suoran äänen ja surround-äänikentän välistä viivettä. Korkeampi arvo viivästyttää äänikentän muodostusta, ja matalampi arvo nopeuttaa sitä.

Surround-äänikenttä luodaan oikeaan ja vasempaan takaosaan.

1 ms - 49 ms

Surround Room Size

Säätää surround-äänikentän leveysvaikutelmaa. Korkeampi arvo vahvistaa leveystehostetta, ja matalampi arvo pienentää sitä.

Surround-äänikenttä luodaan oikeaan ja vasempaan takaosaan.

0,1-2,0

Surround Liveness

Säätää surround-äänikentän hukkaa. Korkeampi arvo vahvistaa heijastusominaisuutta, ja matalampi arvo heikentää sitä.

Surround-äänikenttä luodaan oikeaan ja vasempaan takaosaan.

0-10

Surround Back Initial Delay

Säätää suoran äänen ja surround-takaäänikentän välistä viivettä. Korkeampi arvo viivästyttää äänikentän muodostusta, ja matalampi arvo nopeuttaa sitä.

Surround-takaäänikenttä luodaan takaosaan.

1 ms - 49 ms

Surround Back Room Size

Säätää surround-takaäänikentän leveysvaikutelmaa. Korkeampi arvo vahvistaa leveystehostetta, ja matalampi arvo pienentää sitä.

Surround-takaäänikenttä luodaan takaosaan.

0,1-2,0

Surround Back Liveness

Säätää surround-takaäänikentän hukkaa. Korkeampi arvo vahvistaa heijastusominaisuutta, ja matalampi arvo heikentää sitä.

Surround-takaäänikenttä luodaan takaosaan.

0-10

HUOM!
  • Käytettävissä olevat asetuskohteet ja asetusarvot vaihtelevat ääniohjelmasta riippuen.