Toinen menetelmä zonessa

Toinen menetelmä joka zonessa on seuraava.

  • Painamalla SCENE-painiketta valitse ohjelmalähde ja asetukset vain yhdellä kosketuksella.
  • Aseta uniajastin (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, off) painamalla SLEEP-painiketta toistuvasti. Zone-lähtö kytketään pois käytöstä tietyn ajanjakson jälkeen.
  • Ota Compressed Music Enhancer-toiminto käyttöön painamalla ENHANCER.
HUOM!
  • Zonessa toistaaksesi DSD audio- ja audiosignaalia, jonka näytetaajuus on 352,8 kHz/384 kHz, valitse ”Main Zone Sync” zonetuloksi tai käytä juhlatilaa.