Andere procedure in de zone

Een andere procedure voor elk van de zones is als volgt.

  • Druk op de SCENE-toets om de signaalbron en de instellingen te selecteren met een enkele druk op de toets.
  • Om de slaaptimer (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, off (uit)) in te stellen, moet u herhaaldelijk op SLEEP drukken. De weergave in de zone zal na de ingestelde tijd worden uitgeschakeld.
  • Om de Compressed Music Enhancer te gebruiken, moet u op ENHANCER drukken.
OPMERKING
  • Om in de zone DSD-audio en audiosignalen met een bemonsteringsfrequentie van 352,8 kHz/384 kHz weer te kunnen geven, moet u “Main Zone Sync” selecteren als signaalbron voor de zone, of moet u de partymodus gebruiken.