Sette opp en trådløs tilkobling ved å velge fra listen med tilgjengelige tilgangspunkter

Du kan sette opp en trådløs tilkobling ved å velge et tilgangspunkt fra listen med trådløse LAN-routere som ble funnet av dette apparatet. Du må angi sikkerhetsnøkkelen manuelt.

Setup-menyen

Network” > “Network Connection” > “Wireless(Wi-Fi)

  1. Velg “Access Point Scan”.
  1. Følg veiledningen på skjermen og koble til nettverket trådløst.
  • Når tilkoblingsprosessen er fullført, vises “Completed” på TVen.
  • Hvis “Not connected” vises, gjenta fra trinn 1 eller prøv en annen tilkoblingsmetode.
  • Dette fullfører nettverksinnstillingene.