Upprätta en trådlös anslutning genom att välja från listan över tillgängliga åtkomstpunkter

Du kan upprätta en trådlös anslutning genom att välja en åtkomstpunkt från listan över trådlösa LAN-routrar som enheten hittat. Du måste mata in säkerhetsnyckeln manuellt.

Setup-menyn

Network” > ”Network Connection” > ”Wireless(Wi-Fi)

  1. Välj ”Access Point Scan”.
  1. Enligt anvisningarna på skärmen, anslut till nätverket trådlöst.
  • När anslutningsprocessen har slutförts, visas ”Completed” på TV-n.
  • Om ”Not connected” visas, börja om från steg 1 eller prova med en annan anslutningsmetod.
  • Detta avslutar nätverksinställningarna.