Sette opp en trådløs tilkobling manuelt

Du kan sette opp en trådløs tilkobling ved å angi nødvendig informasjon manuelt. Du må sette opp SSID (nettverksnavn), krypteringsmetode og sikkerhetsnøkkel for nettverket ditt.

Setup-menyen

Network” > “Network Connection” > “Wireless(Wi-Fi)

  1. Velg “Manual Setting”.
  1. Følg veiledningen på skjermen og koble til nettverket trådløst.
  • Når tilkoblingsprosessen er fullført, vises “Completed” på TVen.
  • Hvis “Not connected” vises, kontroller at all informasjon er lagt inn korrekt, og gjenta fra trinn 1.
  • Dette fullfører nettverksinnstillingene.