Upprätta en trådlös anslutning manuellt

Du kan upprätta en trådlös anslutning genom att mata in erforderlig information manuellt. Du behöver ange SSID (nätverksnamn), krypteringsmetoden och säkerhetsnyckeln för nätverket.

Setup-menyn

Network” > ”Network Connection” > ”Wireless(Wi-Fi)

  1. Välj ”Manual Setting”.
  1. Enligt anvisningarna på skärmen, anslut till nätverket trådlöst.
  • När anslutningsprocessen har slutförts, visas ”Completed” på TV-n.
  • Om ”Not connected” visas, kontrollera att all information har angetts korrekt, och börja om från steg 1.
  • Detta avslutar nätverksinställningarna.