Sette opp trådløs tilkobling ved å bruke WPS PIN-kode

Du kan sette opp en trådløs tilkobling ved å angi apparatets PIN-kode i den trådløse routeren. Metoden er tilgjengelig hvis den trådløse routeren støtter metoden med WPS PIN-kode.

Setup-menyen

Network” > “Network Connection” > “Wireless(Wi-Fi)

  1. Velg “PIN Code”.
  1. Følg veiledningen på skjermen og koble til nettverket trådløst.
  • Når tilkoblingsprosessen er fullført, vises “Completed” på TVen.
  • Hvis “Not connected” vises, gjenta fra trinn 1 eller prøv en annen tilkoblingsmetode.
  • Dette fullfører nettverksinnstillingene.