För att ställa in en trådlös anslutning med WPS PIN kod

Du kan upprätta en trådlös anslutning genom att mata in enhetens PIN-kod i den trådlösa routern. Metoden är tillgänglig om den trådlösa routern stöder WPS PIN-kodmetoden.

Setup-menyn

Network” > ”Network Connection” > ”Wireless(Wi-Fi)

  1. Välj ”PIN Code”.
  1. Enligt anvisningarna på skärmen, anslut till nätverket trådlöst.
  • När anslutningsprocessen har slutförts, visas ”Completed” på TV-n.
  • Om ”Not connected” visas, börja om från steg 1 eller prova med en annan anslutningsmetod.
  • Detta avslutar nätverksinställningarna.