Elementenes navn og funksjoner på navigasjonsskjermen

Når følgende inngangskilde er valgt på TVen, vises navigasjonsskjermen på TVen.

  • SERVER
  • NET RADIO
  • USB

a

Listenavn

b

Innholdsliste

Viser listen med innhold. Velg et element og trykk på ENTER for å bekrefte valget.

c

Elementnummer/totalt

d

Statusindikatorer

Viser gjeldende shuffle/repeat-innstillinger og avspillingsstatus (som f.eks. avspilling/pause).

e

Betjeningsmeny

Velg et element og trykk på ENTER for å bekrefte valget.

Ikon

Funksjon

Flytter 10 sider i listen.

Flytter 1 side i listen.

Flytter til avspillingsskjermen.

MERK
  • Viste elementer varierer avhengig av inngangskilden.
  • Musikkinnholdet som leveres fra strømmetjenester kan håndteres med MusicCast Controller på din mobile enhet.