Postnamn och funktioner för bläddringsskärmen

När följande ingångskälla väljs visas bläddringsskärmen på TV:n.

  • SERVER
  • NET RADIO
  • USB

a

Listnamn

b

Innehållslista

Visar innehållslistan. Välj en post och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val.

c

Postnummer/total

d

Statusindikatorer

Visa de aktuella inställningarna för slumpvis/repeterad uppspelning samt uppspelningsstatus (som uppspelning/paus).

e

Användningsmenyn

Välj en post och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val.

Ikon

Funktion

Flyttar 10 sidor i listan.

Flyttar en sida i listan.

Flyttar till uppspelningsskärmen.

OBS!
  • Visade poster kan variera beroende på ingångskälla.
  • Musikinnehållet som levereras från strömningstjänster kan hanteras med MusicCast Controller på din mobila apparat.