Stille inn bruk av volumkontroll via AirPlay/Bluetooth

Velger om du skal bruke volumkontroll fra AirPlay-enheter og Bluetooth-enheter. Hvis annet enn “Off” er innstilt, kan du justere apparatets volum fra AirPlay-enheter og Bluetooth-enheter.

Option-meny

Volume Interlock” > “Interlock

Innstillinger

Off

Deaktiverer volumkontroll fra AirPlay/Bluetooth-enheter.

Limited

Aktiverer volumkontroll innenfor det begrensede området
(-80,0 dB til -20,0 dB [0,5 til 60,5] og demp).

Full

Aktiverer volumkontroll i hele området
(-80,0 dB til +16,5 dB [0,5 til 97,0] og demp).

MERK
  • Noen Bluetooth-enheter vil kanskje ikke kontrollere enhetens volum.