Indstilling af brugen af lydstyrkekontrol via AirPlay/Bluetooth

Vælger, om der skal anvendes lydstyrkekontrol fra AirPlay-udstyr og Bluetooth-udstyr. Hvis noget andet end "Off" er indstillet, kan du justere enhedens lydstyrke fra AirPlay-udstyr og Bluetooth-udstyr.

Funktionsmenu

"Volume Interlock" > "Interlock"

Indstillinger

Off

Deaktiverer lydstyrkekontrol fra AirPlay/Bluetooth-udstyr.

Limited

Aktiverer lydstyrkekontrol inden for det begrænsede område
(-80,0 dB til -20,0 dB [0,5 til 60,5] og lydløs).

Full

Aktiverer lydstyrkekontrol i hele området
(-80,0 dB til +16,5 dB [0,5 til 97,0] og lydløs).

BEMÆRK
  • Visse Bluetooth-enheder kontrollerer muligvis ikke enhedens lydstyrke.