Stille inn ditt høyttalersystem

Velger innstillingen i overensstemmelse med høyttalerne som er koblet til.

Setup-menyen

Speaker” > “Power Amp Assign

Innstillinger

Basic

Et vanlig høyttalersystem.

7.1 +1Zone

Zone-høyttalere i tillegg til 7.1-systemet i hovedsonen.

5.1.2 +1Zone

Zone-høyttalere i tillegg til 5.1.2-systemet i hovedsonen.

BI-AMP

Fronthøyttalere som støtter bi-amp-tilkoblinger.