Koble til sonehøyttalere med bruk av apparatets interne forsterker

Koble til Zone-høyttalere til apparatet med høyttalerkabler. Endre innstillingen for høyttalerkonfigurasjon ifølge høyttalerens tilkobling.

MERKNAD
  • Trekk ut apparatets strømkabel fra strømuttaket før du kobler til høyttalerne.
  1. Koble sonehøyttalere til EXTRA SP1 eller EXTRA SP2-terminalene.
  1. Still inn “Power Amp Assign” i “Setup”-menyen.