Stille inn oppsett for front presence-høyttalere

Velger et presence-oppsett når front presence-høyttalere brukes. Denne innstillingen gir optimalisering av lydfelteffekten.

Setup-menyen

Speaker” > “Configuration” > “Layout

Innstillinger

Front Height

Front presence-høyttalerne er montert på frontveggen.

Overhead

Front presence-høyttalerne er montert på i taket.

Dolby Enabled SP

Dolby Enabled-høyttalerne brukes som front presence-høyttalere.