Ställa in uppställningen för främre närvarohögtalare

Välj en närvarouppställning när främre närvarohögtalare används. Denna inställning möjliggör optimering av ljudfältseffekten.

Setup-menyn

Speaker” > ”Configuration” > ”Layout

Inställningar

Front Height

Främre närvarohögtalare är installerade på främre väggen.

Overhead

Främre närvarohögtalare är installerade i taket.

Dolby Enabled SP

Dolby Enabled högtalare används som främre närvarohögtalare.