Selecteren van de netwerkverbindingsmethode

Selecteer een draadloze verbindingsmethode in overeenstemming met uw netwerkomgeving.

  1. Druk op SETUP.
  1. Selecteer “Network”.
  1. Selecteer “Network Connection”.
  1. Selecteer “Wireless(Wi-Fi)”.

De volgende verbindingsmethoden zijn beschikbaar.

OPMERKING
  • Wanneer het toestel toegevoegd wordt aan een MusicCast-netwerk, kunnen de netwerkinstellingen tezelfdertijd worden geconfigureerd. Als u MusicCast gebruikt, raden we deze methode aan.