Instellen van het gebruik van de functie Bluetooth® Standby

Selecteert of het toestel kan worden ingeschakeld vanaf Bluetooth apparaten. Als deze functie is ingesteld op “On”, zal het toestel automatisch worden ingeschakeld wanneer er op het Bluetooth apparaat een verbindingshandeling wordt uitgevoerd.

Instelmenu (Setup)

Bluetooth” > “Audio Receive” > “Bluetooth Standby

Instellingen

Off

Schakelt de Bluetooth stand-byfunctie uit.

On

Schakelt de Bluetooth stand-byfunctie in.

Het toestel verbruikt meer stroom dan wanneer “Off” is geselecteerd.

OPMERKING
  • Deze instelling is niet beschikbaar als “Network Standby” is ingesteld op “Off”.