Välja menyspråk

För att ange önskat menyspråk, växla inmatningen på Tv:n för att visa video från enheten och tryck på SETUP. Och välj sedan ”Language” på menyn ”SETUP”.