Selecteren van de taal voor het menu

Om de gewenste menutaal in te kunnen stellen, moet u de tv instellen op het videosignaal van het toestel en dan op SETUP drukken. Selecteer vervolgens “Language” van het “SETUP” menu.