Grundläggande förfarande i zon

Grundläggande förfarande för att spela upp i zon är enligt följande. Zonen vald genom zonväljare kan manövreras.

  1. Slå på zonen.
  1. Slå på de externa enheterna som är anslutna till enheten.
  1. Använd knapparna för val av ingång för att välja en ingångskälla.
  1. Starta uppspelningen på den externa enheten eller välj en radiostation.
  1. Tryck på VOLUME för att justera volymen.
MEDDELANDE
  • För att undvika oväntat oljud, spela aldrig upp DTS-CD-skivor i Zone2.
OBS!
  • Du kan inte välja Bluetooth, USB och nätverkskällor exklusivt för varje zon. Till exempel, om du väljer ”SERVER” för Zone2 när ”USB” är vald för huvudzonen kommer även ingångskällan för huvudzonen ändras till ”SERVER”.
  • Zon-ingång växlar automatiskt i samband med ingångskällan vald i huvudzonen när ”Main Zone Sync” är vald som zon-ingång.
  • För att justera zon-volymen, tryck på VOLUME eller MUTE när man använder enhetens interna förstärkare används.
  • Se bruksanvisningen som medföljde den externa enheten.