Grundlæggende procedure i zone

Grundlæggende fremgangsmåde for afspilning i zone er som følger. Zonen, der er valgt med zonekontakten, kan betjenes.

  1. Slår zonen til.
  1. Tænd for eksternt udstyr tilsluttet til enheden.
  1. Brug indtastningsvalgstasterne til at vælge en indgangskilde.
  1. Start afspilningen på den eksterne enhed eller vælg en radiostation.
  1. Tryk på VOLUME for at regulere lydstyrken.
OBS!
  • For at undgå uventet støj skal du aldrig afspille DTS-CD'er i Zone2.
BEMÆRK
  • Du kan ikke vælge Bluetooth, USB og netværkskilder udelukkende for hver zone. Hvis du for eksempel vælger "SERVER" til Zone2, når "USB" er valgt til hovedzonen, skifter indgangskilden til hovedzonen også til "SERVER".
  • Zoneindgangen skifter automatisk sammen med den indgangskilde, der er valgt i hovedzonen, når "Main Zone Sync" er valgt som zoneindgangen.
  • For at justere zonelydstyrken skal du trykke på VOLUME eller MUTE, når du bruger enhedens interne forstærker.
  • Se brugsanvisningen til den eksterne enhed.