Ställa in användningen för växling av partyläge i zon

Aktiverar växling till partyläget.

Setup-menyn

Multi Zone” > ”Party Mode Set” > (målzon)

Inställningar

Disable

Inaktiverar växling till partyläget.

Enable

Aktiverar växling till partyläget.

Du kan slå på/av partyläget genom att trycka på PARTY på fjärrkontrollen.

OBS!
  • När partyläget är påslaget kan du inte ändra inställningarna.