Indstilling af brugen for ændring af partytilstanden på zone

Aktiverer ændring af partytilstand.

Opsætningsmenu

"Multi Zone" > "Party Mode Set" > (målzone)

Indstillinger

Disable

Deaktiverer ændring af partytilstand.

Enable

Aktiverer ændring af partytilstand.

Du kan tænde/slukke for partytilstanden ved at trykke på PARTY på fjernbetjeningen.

BEMÆRK
  • Når partytilstanden er slået til, kan du ikke ændre indstillingerne.