Konfigurere TV-en

Sette opp HDMI-kontroll

Du kan konfigurere at en HDMI-kontrollkompatibel TV skal kobles til dette produktet.

Setup-menyen

TV” > “HDMI Control

Innstillingsverdi

Off

Deaktiverer HDMI-kontrollfunksjonen.

On

Aktiverer HDMI-kontrollfunksjonen.

MERK
  • Etter at du har koblet en HDMI-kontrollkompatibel TV til dette produktet, kan du bli nødt til å konfigurere innstillingene på TV-en. For mer detaljert informasjon, se i brukerveiledningen for TV-en.