Fjernkontroll

Nedenfor finner du navn på delene på fjernkontrollen samt en forklaring av funksjonene deres.

a

Fjernkontrollens signalsender

Sender fjernkontrollsignalet (infrarødt).

b

SP A/B-knapp

For å veksle høyttalerutganger. Hver gang du trykker på den, veksler den mellom dem i rekkefølgen A, B, A+B, Off ().

c

SLEEP-knapp

Stiller inn hvilemodustimeren ().

d

zAMP-knapp

Slår strømmen PÅ eller til standby ().

e

Valgknapper for inngangskilde

Velger inngangskilden du vil spille av ().

MERK

  • Trykk gjentatte ganger på NET-knappen for å veksle mellom nettverkskilder.

f

DISPLAY-knapp

Veksler visning mellom ulike typer informasjon ().

MEMORY-knapp

For lagring av radiostasjoner (forhåndsinnstillinger) (). Det kan også brukes til å lagre sanger på mediaservere eller internettradiostasjoner ().

PRESET-knapp

Brukes for å hente fram lagrede (forhåndsinnstilte) radiostasjoner () og lagrede sanger/internett-radiostasjoner ().

g

1/2/3-knapper

For å lagre eller hente fram favorittradiostasjoner eller nettverksinnhold på separate forhåndsinnstillinger ().

h

SETUP-knapp

Åpner Setup-menyen ().

i

OPTION-knapp

Åpner Option-menyen ().

j

Menybetjeningsknapper

qwer (piltaster), ENTER og RETURN

For å betjene menyene.

k

NOW PLAYING-knapp

Viser informasjon om nettverksinnholdet som spilles av.

l

VOLUME +/--knapper

Justerer volumet ().

m

MUTE-knapp

Demper lyden. Volumnivået gjenopprettes når du trykker på knappen igjen.

n

■ (Stopp)- og r/d (Spill av / pause)-knapp

For betjening av avspilling, for eksempel fra en mediaserver, internettradio eller Bluetooth.