Konfigurere volumet

Stille inn maksvolum

Dette stiller inn maksvolumet som kan stilles inn via VOLUME-knappene på fjernkontrollen osv.

Setup-menyen

Volume” > “Max Volume

Innstillingsverdi

-50 dB til 0 dB

Stille strøm-PÅ-volumet

Dette stiller inn volumet for når strømmen slås PÅ.

Setup-menyen

Volume” > “Initial Volume

Innstillingsverdi

Off

Bruker volumet fra sist gang produktet gikk i standby.

Mute

Demper volumet.

-96,5 dB til 0 dB

Bruker det spesifiserte volumet.

Aktivert kun når volumet er satt lavere enn “Max Volume”.