Konfigurere automatisk standby

Denne innstillingen er for å sette produktet automatisk i standby.

Setup-menyen

Auto Power Stdby

Innstillingsverdi

Off

Går ikke automatisk i standby.

On

Går i standby når en av følgende betingelser er oppfylt.

  • Når produktet ikke betjenes i løpet av 8 timer
  • Når inngangen er på “NET” (som kan velges ved å trykke på NET-knappen), “Bluetooth” eller “TV”, og ingenting blir spilt av i løpet av 20 minutter