Basisbediening van het menu Setup

Voor een gedetailleerde configuratie van de functies van het product. De basisbediening van het menu Setup is als volgt.

  1. Druk op de SETUP-toets.
  1. Selecteer een in te stellen item met de cursortoetsen en druk dan op ENTER.
  • Om een niveau terug te gaan in het menu, drukt u op RETURN.
  1. Selecteer de gewenste instelling met de cursortoetsen (e/r).
  1. Druk op de SETUP-toets.
  • Hiermee is de configuratie voltooid.