Filformat som stöds på den här produkten (nätverk)

Av alla ljudformat som kan tas emot via nätverket kan följande filformat spelas upp på den här produkten.

Fil

Samplingsfrekvens (kHz)

Antal kvantiseringsbitar (bit)

Bitrate (kbps)

Antal kanaler

Mellanrumslös uppspelning stöds

WAV*

32/44.1/48/88.2/96/
176.4/192/352.8/384

16/24/32

-

2

)

MP3

32/44,1/48

-

8 till 320

2

-

WMA

32/44,1/48

-

8 till 320

2

-

MPEG-4 AAC

32/44,1/48

-

8 till 320

2

-

FLAC

32/44.1/48/88.2/96/
176.4/192/352.8/384

16/24

-

2

)

ALAC

32/44,1/48/88.2/96

16/24

-

2

)

AIFF

32/44.1/48/88.2/96/
176.4/192/352.8/384

16/24/32

-

2

)

DSD

2,8 MHz (DSD64)/
5,6 MHz (DSD128)/
11,2 MHz (DSD256)

1

-

2

)

  • Endast linjärt PCM-format. Filer i 32-bitars flyttal kan inte spelas upp.
  • Filformat som kan spelas upp varierar för serverprogramvaran installerad på medieservern (PC/NAS). För mer information se bruksanvisningen för säkerhetsprogrammet.
  • Det går inte att spela upp filer som skyddas av DRM (Digital Rights Management).