Fjärrkontroll

Nedan följer namnen på fjärrkontrollens delar och förklaring av deras funktioner.

a

Fjärrkontrollsignalsändare

Sänder fjärrkontrollsignaler (infraröd).

b

SPEAKERS A- och B-knappar

För att växla mellan utgångshögtalarna. Växlar mellan Högtalare A eller B PÅ/AV varje gång den trycks ner ().

c

Knappar för val av ingångskälla

Väljer ingångskälla att spela ().

OBS!

  • Genom att trycka på NET-knappen kan du växla mellan nätverkskällorna flera gånger.

d

DISPLAY-knapp

Växlar mellan olika typer av information ().

MEMORY-knapp

För registrering av radiostationer (förval) (). Det kan också användas för att registrera låtar på medieservrar eller internetradiostationer ().

PRESET-knappar

Används för att återkalla registrerade (förinställda) radiostationer () och registrerade låtar/internetradiostationer ().

e

1/2/3-knappar

För att registrera och återkalla dina favoritradiostationer eller nätverksinnehåll till separata förval ().

f

HOME-knapp

Går till den högsta nivån när musikfiler, mappar, m.m. väljs.

g

SETUP-knapp

Öppnar Setup-menyn ().

h

NOW PLAYING-knapp

Visar information om det nätverksinnehåll som spelas upp för tillfället.

i

z (Av/på) knapp

Växla strömmen för denna produkt mellan på och standby ().

j

SLEEP-knapp

Använda insomningstimern ().

k

Knappar för navigering i menyer

qwer (markörknappar), ENTER och RETURN

För att använda menyerna.

l

OPTION-knapp

Öppnar Option-menyn ().

m

MUTE-knapp

Stänger av ljudet. Om du trycker på den igen återgår volymen till den tidigare nivån.

n

VOLUME +/--knappar

Justerar volymen ().

o

Knappar för uppspelning

REPEAT-knapp, r/d (Spela/Pausa)-knapp, SHUFFLE-knapp, f/h (Hoppa/Spola bakåt)-knapp, ■ (Stopp)-knapp, j/g (Spola framåt/Hoppa)-knapp

För att manövrera uppspelning, t.ex. en medieserver, internetradio eller Bluetooth.