Fjernbetjening

Det følgende er navnene på delene af fjernbetjeningen og forklaringer af deres funktioner.

a

Signalsender til fjernbetjening

Sender fjernbetjeningssignalet (infrarødt).

b

SPEAKERS A- og B-taster

Til skift af udgangshøjttalerne. Skifter højttalere A eller B TIL/FRA, hver gang der trykkes på den ().

c

Taster til valg af indgangskilde

Vælger en indgangskilde til afspilning ().

BEMÆRK

  • Trykker du gentagne gange på NET-tasten, skiftes der mellem netværkskilderne.

d

BAND tast

Skifter radiotunerbåndet ().

TUNING -taster

Anvendes til valg af en radiostation ().

e

MEMORY tast

Til registrering af radiostationer (forudindstillinger) (). Internetradiostationer, sange fra medieservere, og den sang som aktuelt afspilles, når USB-indgang er valgt, kan også registreres ().

PRESET -taster

Bruges til genkaldelse af registrerede (forudindstillede) radiostationer () og registrerede sange/internetradiostationer ().

f

HOME tast

Flytter til det øverste niveau, når der vælges musikfiler, mapper osv.

g

SETUP tast

Åbner Setup-menuen ().

h

NOW PLAYING tast

Viser sanginformation, når der vælges musikfiler, mapper osv.

i

z (Strøm)-tast

Skifter strømmen på dette produkt mellem tændt og standby ().

j

SLEEP tast

Indstiller dvaletimeren ().

k

Menubetjeningsknapper

Piletaster (qwer), ENTER-tast og RETURN-tast

Til betjening af menuerne.

l

OPTION tast

Åbner Option-menuen ().

m

MUTE tast

Slår lyden fra. Trykker du på den igen, vender lyden tilbage til dens forrige niveau.

n

VOLUME +/- -taster

Justerer lydstyrken ().

o

Afspilningstaster

REPEAT-tast, r/d (Afspil/Pause)-tast, SHUFFLE-tast, f/h (Spring over/Tilbagespoling)-tast, ■ (Stop)-tast, j/g (Hurtigt fremad/Spring over)-tast

Til betjening af afspilning som fx af en medieserver, internetradio, eller Bluetooth.