Over deze Installatiehandleiding voor wandbevestiging

 • Deze handleiding geeft uitleg over de installatiemethode voor gekwalificeerd servicepersoneel belast met het bevestigen van de geluidsbalk aan een wand.
 • Deze handleiding maakt gebruik van de volgende aanduidingen voor belangrijke informatie.
  • VOORZICHTIG
  • Deze inhoud geeft “risico op lichamelijk letsel” aan.

  • LET OP
  • Geeft punten aan waar u zich aan moet houden om defecten aan het product, schade, of storingen te voorkomen en om het milieu te beschermen.

  • OPMERKING
  • Geeft opmerkingen aan betreffende instructies, beperkingen van functies, en aanvullende informatie die van nut kan zijn.

 • De illustraties in deze handleiding dienen uitsluitend voor instructiedoeleinden.
 • De namen van bedrijven en producten die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
OPMERKING
 • De Veiligheidsbrochure en de Snelstartgids worden meegeleverd met dit product. Algemene voorzorgen voor het omgaan met dit product worden beschreven in de Veiligheidsbrochure. Raadpleeg dit document voor u de geluidsbalk gaat installeren.
 • Zie voor details over de functies de Gebruikershandleiding van uw product.